Benoemingen EZ en IenM

Per 1 maart 2015 vindt een aantal benoemingen plaats die tot stand zijn gekomen uit een carrousel tussen het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu en uit de wens tot interne herbezetting bij het ministerie van Economische Zaken.

Rijksogo

Roald Lapperre directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid

Roald Lapperre wordt met ingang van 1 maart 2015 benoemd tot directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Roald Lapperre volgt hiermee Roel Feringa op.

Ir. R.P. Lapperre is vanaf 2011 werkzaam als directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro, bij het ministerie van Economische Zaken. Van 2006-2011 was hij werkzaam als afdelingshoofd en programmadirecteur binnen de voormalige ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Daarvoor werkte hij o.a. op de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Genève en bij de Landinrichtingsdienst in Utrecht.

Roald Lapperre studeerde Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit.

Roel Feringa directeur Natuur en Biodiversiteit

Roel Feringa wordt met ingang van 1 maart 2015 benoemd tot directeur Natuur en Biodiversiteit bij het directoraat-generaal Agro en Natuur. Roel Feringa volgt hiermee Rob van Brouwershaven op.

Drs. R. Feringa is tot 1 maart 2015 werkzaam als directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds 1982 is hij werkzaam in verschillende functies binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het voormalige Verkeer- en Waterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Roel Feringa studeerde Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lapperre en Feringa
Roald Lapperre en Roel Feringa

Rob van Brouwershaven directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Rob van Brouwershaven wordt met ingang van 1 maart 2015 benoemd tot directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit binnen het directoraat-generaal Agro en Natuur. Rob van Brouwershaven volgt hiermee Kees Lever op.

Tot 1 maart 2015 is drs. R.P. van Brouwershaven werkzaam als directeur Natuur en Biodiversiteit binnen het directoraat-generaal Natuur en Regio. Hij heeft daarvoor gewerkt bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en binnen het ministerie van Economische Zaken. Daar vervulde hij verschillende directeursfuncties.

Rob Feringa studeerde Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Kees Lever programmadirecteur Nationale Parken

Kees Lever wordt met ingang van 1 maart 2015 benoemd tot programmadirecteur Nationale Parken binnen het directoraat-generaal Agro en Natuur.

Tot 1 maart 2015 is ir. C. Lever MPA werkzaam als directeur Plantaardige Agrokennis en Voedselkwaliteit binnen het directoraat-generaal Agro. Sinds 2001 is hij werkzaam geweest in verschillende functies binnen de voormalige Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onder andere als directeur Platteland en directeur Regionale Zaken.

Kees Lever studeerde Landschapsarchitectuur en Planologie aan de Universiteit van Wageningen en Bestuurskunde aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Brouwershaven en Lever
Rob van Brouwershaven en Kees Lever

Directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

De functie directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro en Natuur wordt via de Algemene Bestuursdienst opengesteld.