Marian Kaljouw voorzitter NZa

Marian Kaljouw is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De benoeming gaat in op 1 juni 2015 en geldt voor een periode van 4 jaar, die tot tweemaal verlengd kan worden.

Marian Kaljouw

Dr. M.J. (Marian) Kaljouw heeft een omvangrijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Ze is werkzaam geweest als verpleegkundige, promoveerde op een proefschrift over ‘behoeften van familieleden van intensive care-patiënten’ en was van 2005-2012 bestuursvoorzitter van de branchevereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Op dit moment is Marian Kaljouw voorzitter van de Commissie Innovatie Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg. Ook is zij lid van de transitiecommissie sociaal domein.

Marian Kaljouw volgt Maarten Ruys op, die sinds eind juni 2014 interim-voorzitter van de NZa is. Dit omdat de toenmalige leden van de raad van bestuur in juni vorig jaar hun functies ter beschikking hadden gesteld.

De NZa is de organisatie die toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars en de tarieven in de zorg vaststelt.