Coen van de Louw lid van de Raad van Bestuur SVB

Coen van de Louw wordt per 13 april 2015 lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Coen van de Louw

Hij gaat zich daar tijdelijk bezighouden met persoonsgebonden budgetten (PGB). Hij verzorgt de contacten hierover met de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aanleiding zijn de problemen rond de betaling van PGB’s.

Drs. C.H.L.M. (Coen) van de Louw heeft vijf jaar voor de Inspectie gewerkt, als directeur Analyse, Programmering en Signalering en hiervoor als directeur Werk en Inkomen. Daarvoor was hij onder meer directeur bij de Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam en de Belastingdienst-Haaglanden.

Coen van de Louw studeerde Fiscale Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant.