Lidewijde Ongering secretaris-generaal bij Infrastructuur en Milieu

Lidewijde Ongering is benoemd tot secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De benoeming gaat in op 15 juni 2015.

Lidewijde Ongering

Lidewijde Ongering volgt Siebe Riedstra op die vorige maand werd benoemd als secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering is momenteel directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze werkte vanaf 2008 als loco-secretaris-generaal van het toenmalige ministerie Verkeer en Waterstaat. Ongering was nauw betrokken bij de totstandkoming van IenM, volgend uit de integratie van Verkeer en Waterstaat en delen van VROM.

Van 2005 tot 2008 werkte Lidewijde Ongering bij het ministerie van Veiligheid en Justitie als plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, daarvoor vier jaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als plv. directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid. Van 1991 tot 2000 werkte zij bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onder andere als directeur Financieel-Economische Zaken. Lidewijde Ongering heeft aan het begin van haar loopbaan ook gewerkt voor Coopers & Lybrand en bij de Gemeente Den Haag.

Lidewijde Ongering studeerde Bestuurskunde aan de Technische Hogeschool Twente in Enschede.