Elly van Kooten directeur Publieke Gezondheid gemeente Rotterdam

Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij VWS, wordt per 1 september 2015 directeur Publieke Gezondheid bij de gemeente Rotterdam.

Elly van Kooten

Drs. E.T.J. (Elly) van Kooten is op dit moment directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze functie was zij verantwoordelijk voor de decentralisatie van de zorg. Nu stapt ze zelf van het ministerie over naar gemeente.

Eerder was zij programmadirecteur Wijken bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarvoor was zij onder andere plv. directeur van de projectdirectie Leren en Werken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en directeur van de projectdirectie Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Elly van Kooten studeerde Andragologie (Sociale Wetenschappen) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij volgde in 2003-2004 het ABD Kandidatenprogramma.