Manus Twisk secretaris College financieel toezicht

Manus Twisk is per 1 augustus 2015 benoemd tot secretaris van het College financieel toezicht. Hij volgt Kees van Nieuwamerongen op.

Drs. H.A. (Manus) Twisk heeft een brede ervaring op het terrein van de openbare financiën. Hij werkte eerder bij het ministerie van Financiën en bij de gemeenten Rotterdam en Amsterdam. Bij de gemeente Amsterdam was hij verantwoordelijk voor de gehele portefeuille Financiën. Bij de gemeente Rotterdam was hij eerst hoofd Begrotingszaken en later hoofd Bedrijfsvoering/controller bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Momenteel is hij secretaris van de commissie Rinnooy Kan (commissie Financiële Ruimte voor gemeenten).

Manus Twisk studeerde Bedrijfseconomie en Openbare Financiën aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.