Hans Leenders directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken bij VenJ

Hans Leenders wordt per 1 augustus 2015 benoemd tot directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken bij het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) van het ministerie Veiligheid en Justitie.

Hans Leenders

Drs. J. (Hans) A.M.H. Leenders is sinds maart 2015 interim-directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken bij VenJ. Eerder was hij directeur Financieel Economische Zaken en directeur Middelbaar Beroepsonderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook vervulde hij diverse managementfuncties bij de Inspectie Rijks Financiën van het ministerie van Financiën.

Hans Leenders studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Amsterdam, met specialisaties Openbare financiën en Monetaire economie. In 2007 voltooide hij zijn deelname aan het ABD Kandidatenprogramma.