Gerry ter Huurne hoofd Sector Privaatrecht bij VenJ

Gerry ter Huurne wordt met ingang van 1 juli 2015 benoemd tot hoofd Sector Privaatrecht bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) van het SG-cluster bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Gerry ter Huurne

Mr. dr. G. (Gerry) M. ter Huurne is sinds 1 april 2014 directeur van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) van het ministerie van VenJ en tevens coördinerend raadadviseur bij de Sector Privaatrecht van DWJZ. Daarvoor was zij in de periode 1999 tot 2014 in diverse functies werkzaam voor DWJZ. Van 1993-1999 werkte ze in de advocatuur.  

Gerry ter Huurne studeerde Nederlands recht, hoofdrichting Ondernemingsrecht en Sociaal-economisch Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde op een onderwerp van het ondernemingsrecht.