Jacqueline Prins directeur Emancipatie bij OCW

Jacqueline Prins wordt per 16 augustus 2015 benoemd als directeur Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jacqueline Prins

Mr. J. (Jacqueline) Prins is op dit moment plaatsvervangend directeur Telecommarkt bij het ministerie van Economische Zaken. Eerder was zij bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu plaatsvervangend directeur Luchtvaart en hoofd van de afdeling Luchtverkeer. Ook werkte ze bij het toenmalige ministerie van Justitie, onder meer als hoofd stafbureau project DG-taakstelling Justitie.

Jacqueline Prins studeerde Nederlands Recht en Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 heeft zij het ABD Kandidatenprogramma afgerond.