René Jansen lid raad van bestuur NZa

René Jansen wordt met ingang van 1 augustus 2015 benoemd tot lid van de raad van bestuur bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hij zal de portefeuille toezicht voor zijn rekening nemen.

René Jansen

Minister Schippers (VWS) benoemde Jansen voor een periode van vier jaar, die tweemaal verlengd kan worden.

Drs. R.J.P. Jansen is (organisatiekundig) socioloog. Hij heeft brede ervaring in het overheidstoezicht. Van 1998 tot 2009 hield hij zich bezig met het toezicht op mededinging en marktordening en was hij bestuurder bij de NMa, de voorganger van de Autoriteit Consument & Markt. In de afgelopen periode was hij bestuursadviseur over onder andere toezichtvraagstukken in de zorg, verbonden aan adviesbureau Twynstra Gudde.

De NZa is de organisatie die toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars en de tarieven in de zorg vaststelt. Met de benoeming van René Jansen telt de raad van bestuur van de NZa naast voorzitter Marian Kaljouw twee leden. Aan de invulling van de vacature van het derde bestuurslid wordt nog gewerkt.