Mark Frequin directeur-generaal Bereikbaarheid bij IenM

Mark Frequin is vandaag door de ministerraad benoemd tot directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De benoeming gaat in op 1 september 2015.

Mark Frequin

Het directoraat-generaal Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de luchtvaart, het openbaar vervoer, het spoor, wegverkeer en maritieme havens in ons land.

Drs. M.M. (Mark) Frequin werd in 2010 benoemd tot directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dit directoraat-generaal werd in 2012 onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en later dat jaar omgevormd tot het DG Wonen en Bouwen.

Eerder werkte Frequin als directeur-generaal Energie en Telecom bij het ministerie van Economische Zaken, een DG dat werd gevormd met het toenmalige DG Telecommunicatie en Post van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van 2000 tot 2002 was Frequin plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie. In 1988 begon zijn rijksoverheidloopbaan bij het ministerie van Onderwijs, waar hij een aantal directeursfuncties vervulde.

Mark Frequin studeerde Planologie/Economische geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.