Drie benoemingen in top van de Politie

Met ingang van 1 augustus 2015 worden drie functies vervuld in de top van de Politie. Marieke Nell wordt benoemd tot hoofd Bedrijfsvoering in de Eenheid Noord-Nederland. Binnen de staf korpsleiding wordt Erik de Vries benoemd tot directeur Korpsstaf. Peije de Meij wordt aangesteld als directeur Operatiën.

vlag Nationale Politie

Marieke Nell is sinds 2013 directeur Bedrijfsvoering IV-keten bij de Belastingdienst. Eerder was zij directeur Bedrijfsvoering bij de Douane en lid van het managementteam.

Erik de Vries is hoofd Eenheidsstaf in de Eenheid Rotterdam en eerder programmamanager Vorming Nationale Politie (hoofd Regieteam) in deze eenheid.

Peije de Meij vervult de functie van directeur Operatiën al tweeënhalf jaar, hij is nu officieel in deze functie aangesteld. Voordat hij aan de slag ging met de opbouw van de Directie Operatiën was hij algemeen directeur Onderwijs van de Politieacademie.

Politietop
Erik de Vries, Marieke Nell en Peije de Meij