Jan van den Bos inspecteur-generaal ILT

De ministerraad heeft besloten Jan van den Bos voor te dragen voor benoeming tot inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Inspectie Leefomgeving en Transport is toezichthouder voor leefomgeving, transport en volkshuisvesting. De voordracht voor deze benoeming is gedaan door de ministers Blok voor Wonen en Rijksdienst en Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Jan van den Bos

De benoeming gaat in op 1 januari 2016. Jan van den Bos volgt Jenny Thunnissen op, die na haar zevenjarige benoemingstermijn als inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf 1 november werkzaam is voor de Algemene Bestuursdienst.

Mr. J.A. (Jan) van den Bos is sinds 1 maart 2010 inspecteur-generaal van de Inspectie SZW bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van maart tot augustus 2014 was hij waarnemend secretaris-generaal SZW. Daarvoor was Van den Bos onder andere directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand,  plv. inspecteur-generaal Werk en Inkomen en directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van SZW. Eerder was hij werkzaam bij het ministerie van Financiën en bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook werkte Van den Bos een aantal jaar op gemeentelijk niveau.

Jan van den Bos studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.