Hans Gerritsen directeur Raad voor Rechtsbijstand

Hans Gerritsen wordt per 1 januari 2016 directeur van de Raad voor Rechtsbijstand.

Hans Gerritsen

Mr. drs. J.H. (Hans) Gerritsen was tot nu toe bij het ministerie van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor de totstandkoming van een nieuwe directie strafrechtketen die per 1 januari 2016 van start gaat. Eerder heeft hij verschillende leidinggevende functies bekleed in de vreemdelingenketen. Ook gaf hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als directeur leiding aan de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk per 10-10-’10. Vanaf 10 oktober 2010 tot eind 2011 was hij waarnemend rijksvertegenwoordiger Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Gerritsen heeft tevens gewerkt als organisatieadviseur voor adviesbureau AEF.

De benoeming tot directeur van de Raad van Rechtsbijstand geldt voor vier jaar, met de mogelijkheid om aansluitend tweemaal te verlengen. Gerritsen vervangt op termijn de huidige twee directeuren: Jan Wijkstra stopt 1 januari 2016 bij de Raad en de termijn van Peter van den Biggelaar eindigt 1 april 2016. Hierdoor zal het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand met ingang van 1 april 2016 bestaan uit één algemeen directeur.