Thijs van der Plas directeur-generaal Europese Samenwerking bij BZ

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Thijs van der Plas tot directeur-generaal Europese Samenwerking (DGES) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De voordracht voor benoeming werd gedaan door de ministers Koenders en Blok. De benoeming gaat na afloop van het EU voorzitterschap in.

Thijs van der Plas

Mr. drs. M.E.C. (Thijs) van der Plas is sinds juni 2015 vrijgesteld plaatsvervangend DG Europese Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was hij bij dit ministerie directeur Integratie Europa en tevens plaatsvervangend DG Europese Samenwerking.

Van der Plas heeft in dienst van Buitenlandse Zaken ook diverse functies vervuld op de Nederlandse ambassades in Ankara en Sofia en bij de PV EU, de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie. Daarnaast is hij bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO geplaatst geweest.

Thijs van der Plas studeerde Civiel Recht en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden.

In het kader van de geïntensiveerde samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Algemene Bestuursdienst is ervoor gekozen de procedure voor de topmanagementgroep voor deze functie te volgen.