Gea van Craaikamp plaatsvervangend secretaris-generaal bij VWS

Gea van Craaikamp zal per 1 juni 2016 de functie van plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan vervullen.

Gea van Craaikamp

Mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp is sinds oktober 2011 provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Noord-Holland. Eerder was zij directeur Projecten bij de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en directeur Koninkrijksrelaties bij hetzelfde ministerie. Daarvoor vervulde ze uiteenlopende functies bij het ministerie van Justitie, waaronder directeur Personeel en Organisatie.

Gea van Craaikamp studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.