Aleid Wolfsen voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Aleid Wolfsen wordt voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft besloten hem te benoemen en heeft dat gemeld in de ministerraad. De benoeming van Wolfsen gaat 1 augustus 2016 in. De termijn van voorzitter bij de Autoriteit Persoonsgegevens is vijf jaar en kan een maal worden verlengd met vijf jaar door herbenoeming.

Aleid Wolfsen

Mr. A. (Aleid) Wolfsen heeft zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechtelijke macht. Tussen 1998 en 2001 was hij rechter in Amsterdam en daarna tot begin 2002 vicepresident van de rechtbank Haarlem. Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA en daarna tot 2014 burgemeester van Utrecht.

Naast zijn toekomstige voorzitterschap van de Autoriteit Persoonsgegevens blijft Wolfsen onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van muziekrechtenorganisatie Sena, Jantje Beton en de Stichting de Basis voor veteranenzorg. Ook is hij rechter-plaatsvervanger en op dit moment nogĀ  voorzitter van de Staatscommissie Herijking ouderschap.

Eerder was Wolfsen al verbonden aan de Autoriteit Persoonsgegevens als lid van de Raad van Advies van wat toen nog het College bescherming persoonsgegevens heette. Hij volgt als voorzitter Jacob Kohnstamm op, die twee volle termijnen heeft voorgezeten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.