Hans van der Vlist consultant bij ABDTOPConsult

De ministerraad heeft besloten Hans van der Vlist te benoemen tot consultant bij ABDTOPConsult, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De voordracht is gedaan door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De benoeming gaat in op 1 oktober 2016.

Hans van der Vlist

Mr . J. (Hans) van der Vlist is sinds 2011 secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tussen 2005 en 2011 werkte hij bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, in eerste instantie als directeur-generaal Rechtshandhaving en daarna als directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving. Eerder was hij onder andere lid van de Raad voor de rechtspraak en directeur Financieel-Economische Zaken bij het toenmalige ministerie van Justitie.
Hans van der Vlist studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.