Anita Vegter directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij VenJ

Anita Vegter wordt directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van de ministers Van der Steur van Veiligheid en Justitie en Blok voor Wonen en Rijksdienst. De benoeming gaat in per 1 september 2016.

Anita Vegter

Mr. J.G. (Anita) Vegter is sinds april 2013 lid van het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt. Eerder was Vegter achtereenvolgens advocaat en deken van de Orde van Advocaten te Arnhem en bij de rechtbank Amsterdam was zij sectorvoorzitter kanton, lid van het bestuur en van 2011 tot en met 2012 plaatsvervangend president. Van 1 januari 2013 tot de start van de Autoriteit Consument & Markt was Vegter lid van de Raad van Bestuur van de NMa.

Anita Vegter studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg.

De benoeming van mevrouw Vegter is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.