Sandor Gaastra directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij EZ

Sandor Gaastra wordt directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van de ministers Kamp van Economische Zaken en Blok voor Wonen en Rijksdienst. De benoeming gaat in per 15 september 2016. Gaastra volgt in deze functie Mark Dierikx op die per 1 juli 2016 consultant is bij ABDTOPConsult.

Sandor Gaastra

Mr. A.F. (Sandor) Gaastra is sinds juni 2013 directeur-generaal Politie en sinds eind 2010 plaatsvervangend directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder was hij onder andere directeur Politie en Veiligheidsregio’s, tevens plaatsvervangend DG Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en directeur Personeel, Organisatie en Informatie Rijk (POIR), tevens plaatsvervangend DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk bij hetzelfde ministerie. In zijn huidige, maar ook eerdere functies, heeft hij zich beziggehouden met telecom- en ICT-vraagstukken voor de overheid en crisisdiensten.

Sandor Gaastra studeerde Rechten aan de Universiteit Utrecht.

De benoeming van de heer Gaastra is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.