Rhodia Maas directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij BZK

Rhodia Maas wordt per 1 november 2016 directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rhodia Maas

Mr. R. (Rhodia) Maas is sinds 2006 algemeen directeur Dienst Terugkeer & Vertrek bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was zij kwartiermaker Terugkeerorganisatie. Eerder was zij onder meer directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid en hoofd Afdeling Uitvoeringsbeleid bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Rhodia Maas studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden, afstudeerrichting Bedrijfsrecht.