Marjan Hammersma secretaris-generaal bij OCW

Marjan Hammersma wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De benoeming gaat in op 1 december 2016.

Marjan Hammersma

Drs. M.J. (Marjan) Hammersma is sinds 2012 directeur-generaal Cultuur & Media bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, vanaf 2014 vervult ze tevens de rol van plaatsvervangend SG. Eerder was zij bij hetzelfde ministerie onder andere directeur Media, Letteren en Bibliotheken en plaatsvervangend directeur-generaal Cultuur en Media. Hammersma begon haar loopbaan bij de Nederlandse Publieke Omroep.

Marjan Hammersma studeerde Sociologie aan de Universiteit Utrecht en Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast volgde ze een postdoctorale opleiding Communicatie- en Mediastrategie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.