Michel Heijdra directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij Financiën

Michel Heijdra wordt per 1 november 2016 benoemd tot directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB) bij het ministerie van Financiën. Hij volgt daarmee Focco Vijselaar op, die eerder benoemd is bij het ministerie van Economische Zaken.

Heijdra_M

Dr. M.G. (Michel) Heijdra is sinds 2014 plaatsvervangend directeur Financiële Markten en tevens hoofd van de afdeling Financiële Stabiliteit bij het ministerie van Financiën. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij onder meer De Nederlandsche Bank, het ministerie van Financiën en Mc Kinsey.

Michel heeft masters in de studies Natuurkunde, Filosofie en Wetenschapstheorie. Hij is in 2009 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.