Pieter Jan Kleiweg de Zwaan plv. directeur-generaal Politieke Zaken bij BZ

Pieter Jan Kleiweg de Zwaan is de nieuwe plaatsvervangend directeur-generaal Politieke Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij volgt hiermee André Haspels op die sinds 15 juni directeur-generaal Politieke Zaken is.

Pieter Jan Kleiweg de Zwaan

Drs. P.J. (Pieter Jan) Kleiweg de Zwaan is sinds 2015 werkzaam als directeur van de Directie Veiligheidsbeleid. Daarvoor was hij ambassadeur in Senegal (Dakar). Eerder vervulde hij functies als plaatsvervangend hoofd Economische afdeling in Parijs, coördinator van de Taakgroep Uruzgan bij DVB en hoofd van de afdeling Externe Aangelegenheden bij de directie Integratie Europa (DIE/EX).

Pieter Jan Kleiweg studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.