Harry Paul project-plaatsvervangend secretaris-generaal Financiën

Harry Paul wordt project-plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De benoeming gaat in op 1 januari 2017.

Harry Paul
Harry Paul

Harry Paul is gevraagd om bij het ministerie van Financiën de ophanging van de Belastingdienst onder het ministerie van Financiën versneld aan te passen.

Dr. ir. H. (Harry) Paul MPA is sinds 2013 inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was hij werkzaam als consultant bij ABDTOPConsult. Eerder was hij onder meer inspecteur-generaal bij het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en bekleedde hij diverse managementfuncties bij het ministerie van Economische Zaken.

Harry Paul studeerde Plantenziektenkunde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.