Jannita Robberse algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek bij VenJ

Jannita Robberse zal per 1 februari 2017 de functie van algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek gaan vervullen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij volgt daarmee Rhodia Maas op die per 1 november 2016 is gestart als directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Jannita Robberse

Ir. J.G. (Jannita) Robberse is sinds 2010 hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor was zij onder andere directeur-inspecteur regio Zuid (VROM inspectie) en projectdirecteur bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Jannita Robberse studeerde Milieuhygiƫne aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.