Pauline den Ambtman directeur Staf bij de NVWA

Pauline den Ambtman wordt met ingang van 1 maart 2017 benoemd tot directeur Staf tevens kwartiermaker directie Strategie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Economische Zaken. Per 1 juli 2017 wordt de organisatie- en topstructuur van de NVWA ingrijpend gewijzigd.

Pauline den Ambtman

Mr. J.P.G. (Pauline) den Ambtman-Verbruggen vervult op dit moment de functie van hoofdinspecteur Landbouw en Natuur ad interim bij de NVWA.  Eerder vervulde zij een managementfunctie bij de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Veiligheid en Justitie en nam zij waar als directeur van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA.  

Pauline den Ambtman studeerde Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze nam ook deel aan het ABD Kandidatenprogramma.