Bert Verheugd directeur Financiën en Control bij de Politie

Bert Verheugd is per 1 maart 2017 benoemd tot directeur Financiën en Control van de Politie. In deze functie treedt hij tevens op als korpscontroller. Hij volgt Marjo Lamers op, die haar loopbaan heeft voortgezet bij de Belastingdienst.

Bert Verheugd

Drs. G.J.M. (Bert) Verheugd MBA werkt twee jaar bij de Politie. Eerst als programmadirecteur Huisvesting en sinds 1 februari 2016 tevens als waarnemend directeur Facility Management.

In 1986 startte hij zijn loopbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij diverse beleids- en adviesfuncties op politiegebied vervulde. Verder werkte hij bij de ministeries van Economische Zaken en Justitie. Bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag was Verheugd onder meer directeur Financiën en Control.