Hans Ton directeur Werknemersregelingen bij SZW

Hans Ton start op 15 februari 2017 als directeur Werknemersregelingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is daarmee de opvolger van Mark Roscam Abbing.

Hans Tol

Ir. H. (Hans) Ton werkt sinds 2002 in diverse functies bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is daar momenteel hoofd Ziekte en Arbeidsongeschiktheid en tevens waarnemend directeur Werknemersregelingen.

Hans Ton studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en hij behaalde een doctoraal Rurale ontwikkelingsstudies aan Wageningen University & Research.