Martin Bruinsma directeur Bureau Secretaris-Generaal bij VenJ

Martin Bruinsma wordt per heden benoemd tot de nieuwe directeur Bureau Secretaris-Generaal (directeur Bestuursondersteuning) bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij volgt Marjolein Voslamber op die met ingang van 15 januari 2017 directeur Management Development Rijk tevens plv. directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst is geworden.

Martin Bruinsma

Mr. drs. M.P. (Martin) Bruinsma was hiervoor afdelingshoofd en tevens plaatsvervangend directeur bij Bureau Secretaris-Generaal bij VenJ. Eerder was hij bij hetzelfde ministerie onder andere plaatsvervangend hoofd Persvoorlichting en Beleidspresentatie en plaatsvervangend hoofd Internationale Zaken en ambassaderaad Veiligheid en Bestuur in Berlijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Martin Bruinsma studeerde Nederlands Recht en Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.