Jan Leeuwenhoek directeur Bedrijfsvoering bij RWS West-Nederland Noord

Jan Leeuwenhoek wordt met ingang van 20 maart 2017 directeur Bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (RWS WNN).

Jan Leeuwenhoek

Drs. G.J. (Jan) Leeuwenhoek is momenteel directeur Facilitair en Financiën bij Rijkswaterstaat. In 1999 startte hij als afdelingshoofd Bedrijfseconomie op het hoofdkantoor van RWS. In 2002 werd hij controller bij RWS Utrecht en sinds 2004 vervulde hij de functie van directeur Bedrijfsvoering bij verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.  Sinds 2014 is Leeuwenhoek directeur Facilitair en Financiën bij de Corporate Dienst.

Jan Leeuwenhoek studeerde Politicologie met specialisatie economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.