Ankie Meijer directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken bij IenM

Ankie Meijer is met ingang van 1 mei benoemd als directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken, tevens plv. hoofddirecteur bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij volgt Arend-Jan Schölvinck op die per 1 mei met pensioen gaat.

Ankie Meijer

Mr. J.H. (Ankie) Meijer is sinds 2013 programmadirecteur stelselherziening omgevingsrecht bij de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eerder was zij afdelingshoofd Infrastructuur en Omgeving bij dezelfde directie en hoofd Juridische Zaken en Analyse bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Ankie Meijer studeerde staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft van 2009 tot 2011 deelgenomen aan het ABD Kandidatenprogramma.