Irene Jansen raadadviseur SZW bij AZ

Irene Jansen start op 8 mei 2017 als raadadviseur Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het ministerie van Algemene Zaken.

Irene Jansen

Drs. I.M. (Irene) Jansen is momenteel hoofd van de afdeling Internationale Economie en Financiële Instellingen bij het ministerie van Financiën. Vanuit die functie vervult ze ook de rol van Nederlandse bewindvoerder in de Raad van Bestuur van de Europese Investeringsbank. Daarnaast is zij plaatsvervangend bewindvoerder bij de Aziatische Infrastructuur Investeringsbank in Beijing.

Daarvoor werkte zij onder meer als manager bij de directie Financiële Markten van Financiën en als projectleider Europees toezicht, waar ze verantwoordelijk was voor de onderhandelingen in Brussel over de invoering van een Europees toezichtmodel op banken en verzekeraars.

Irene Jansen studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en International Economics & Business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Zij neemt deel aan de zesde editie van het ABD Kandidatenprogramma.