Jan Mens van Financiën naar AFM

Jan Mens gaat per 15 mei 2017 naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij zal bij de AFM diverse strategische dossiers op het terrein van de bedrijfsvoering gaan oppakken.

Jan Mens

Drs. J.A.P. (Jan) Mens is sinds 2008 directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Financiën. Hieraan voorafgaand was hij MT-lid van de toenmalige directie Bedrijfsvoering en Communicatie en vervulde hij diverse functies bij onder andere het directoraat-generaal Rijksbegroting en het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken bij hetzelfde ministerie.

Jan Mens studeerde Politicologie en Economie aan de Universiteit van Amsterdam.