Chris Kuijpers directeur-generaal Bestuur en Wonen bij BZK

Chris Kuijpers wordt directeur-generaal Bestuur en Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2017.

Chris Kuijpers

Drs. C.B.F. (Chris) Kuijpers is sinds 2012 directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directeur-generaal Ruimte en directeur Realisatie en Ontwikkeling bij het toenmalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Chris Kuijpers studeerde geografie/planologie aan de Universiteit Utrecht.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.