Ernst Noorman directeur Internationale Programma’s bij RVO.nl

Ernst Noorman wordt met ingang van 21 augustus 2017 benoemd tot directeur van de directie Internationale Programma’s bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van het ministerie van Economische Zaken.

Noorman, E.

Drs. E.A. ( Ernst ) Noorman is momenteel ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname, mede geaccrediteerd in Guyana. Voor deze periode was hij ambassadeur van het Koninkrijk in Burkina Faso, mede geaccrediteerd in Niger. Daarvoor was Ernst Noorman plaatsvervangend directeur van de directie Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ernst Noorman studeerde Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.