Twee nieuwe directeuren bij de Algemene Rekenkamer

Joost van Hofwegen en Mark Smolenaars worden benoemd tot directeur bij de Algemene Rekenkamer (AR). De benoemingen gaan in op 1 juli 2017. Beiden zijn momenteel al manager bij de AR.
 

J. van Hofwegen en M. Smolenaars

Joost van Hofwegen (l) en Mark Smolenaars

De benoemingen volgen na een interne selectieprocedure met betrokkenheid van Bureau Algemene Bestuursdienst en zijn het resultaat van een verandertraject.

Mr. drs. J.F.A. (Joost) van Hofwegen is in februari 2016 vanuit het ministerie van Financiën overgestapt naar de Algemene Rekenkamer als clustermanager. Hij studeerde Bestuurswetenschappen aan de KU Brabant en Nederlands recht aan de RU Leiden.

Drs. M.J.P. (Mark) Smolenaars is in 2002 bij de Algemene Rekenkamer gestart als onderzoeker en heeft vervolgens verschillende onderzoeks- en managementfuncties vervuld. Hij studeerde Politicologie aan de VU Amsterdam.