Ciska Scheidel directeur Publieke Gezondheid bij VWS

Ciska Scheidel wordt per 18 september 2017 directeur Publieke Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Scheidel_Ciska

Drs. O.F. (Ciska) Scheidel werkt momenteel bij de gemeente Rotterdam, waar ze sinds 2015 verantwoordelijk is voor het collegeprogramma ‘Elke jongere telt’. Daarvoor leidde ze de decentralisatie van de jeugdzorg en was plaatsvervangend directeur Veiligheid. Eerder vervulde zij diverse functies bij de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ciska Scheidel studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Politicologie aan de Rijkuniversiteit Leiden.