Wijnand Stevens raadadviseur Staatsrecht en Binnenlandse Zaken bij het KMP

Wijnand Stevens is per 1 september 2017 aan de slag gegaan als raadadviseur Staatsrecht en Binnenlandse Zaken bij het Kabinet Minister-President bij het ministerie van Algemene Zaken. Hij volgt Hanneke Luijendijk op die is vertrokken naar de permanente vertegenwoordiging bij de EU in Brussel.

Wijnand Stevens

Mr. drs. W.W. (Wijnand) Stevens is sinds 2012 plaatsvervangend directeur Europese en Internationale Aangelegenheden bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor vervulde hij de functie van afdelingshoofd Asiel, Opvang en Terugkeer bij hetzelfde ministerie. Hij was tevens afdelingshoofd op het terrein van het asielbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wijnand Stevens studeerde Geschiedenis en Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en

In 2012 en 2013 nam hij deel aan het ABD Kandidatenprogramma.