Marieke Mossink kwartiermaker Bureau Bestuursraad bij het ministerie van LNV

Marieke Mossink is op 26 oktober 2017 gestart als kwartiermaker directeur Bureau Bestuursraad bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV).

Marieke Mossink

Een belangrijk deel van haar opdracht is het leidinggeven aan en het vormgeven en inrichten van het Bureau Bestuursraad. Het nieuwe ministerie van LNV komt voort uit het recente regeerakkoord.

Dr. ir. M.H. (Marieke) Mossink is vanaf 2015 werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. Zij was de laatste 1 ½ jaar  plaatsvervangend directeur van de directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid. Daarvoor werkte zij bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Marieke Mossink studeerde biologie in Wageningen en is gepromoveerd in de moleculaire geneeskunde. Zij neemt deel aan de 6e editie van het ABD Kandidatenprogramma 2017.