Willemijn van Helden directeur bij de Algemene Rekenkamer

Willemijn van Helden wordt met ingang van 1 januari 2018 directeur bij de Algemene Rekenkamer.

Willemijn van Helden

Drs. W. (Willemijn) van Helden is op dit moment manager bij de Nationale ombudsman. Daarvoor werkte zij als projectleider bij deze organisatie. Eerder werkte zij onder meer bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het College Bescherming Persoonsgegevens.

Willemijn van Helden studeerde Sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam.