Twee nieuwe hoofdinspecteurs bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting

Korrie Louwes en Marina Eckenhausen zijn benoemd tot hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ). Korrie Louwes wordt per 8 januari 2018 hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg. Marina Eckenhausen wordt per 1 februari 2018 hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie.

Louwes en Eckenhausen

Korrie Louwes en Marina Eckenhausen

De vacatures ontstonden doordat Joke de Vries vanaf 1 oktober 2017 hoofdinspecteur Jeugdzorg werd en Hans Schoo per 1 oktober 2017 een functie buiten de inspectie aanvaardde.

Dr. K. (Korrie) Louwes heeft veel ervaring binnen de rijksoverheid en gemeenten. Zij vervulde leidinggevende en directiefuncties bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder was zij vier jaar wethouder in Rotterdam. Op dit moment werkt ze bij Berenschot.

Dr. A.W. (Marina) Eckenhausen werkt al bij de inspectie, als hoofd van de afdeling Medisch Specialistische Zorg. Voordat ze bij de inspectie kwam, bekleedde zij directiefuncties in verschillende ziekenhuizen. Ze is opgeleid als kinderarts-neonatoloog en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.