Karin van de Hoef-Reijnders kwartiermaker/beoogd directeur SSO Organisatie en Personeel Belastingdienst bij Financiën

Karin van de Hoef-Reijnders is met ingang van 13 november 2017 benoemd als kwartiermaker/beoogd directeur Shared Service Organisatie (SSO) Organisatie en Personeel bij het directoraat-generaal Belastingdienst van het ministerie van Financiën.

Karin van de Hoef-Reijnders

C.J.F. (Karin) van de Hoef-Reijnders MM is sinds maart 2007 werkzaam bij het ministerie van Financiën en vervulde sindsdien diverse managementfuncties binnen de Belastingdienst. In haar laatste functie van directeur Belastingdienst/Implementatie Ondersteuning was zij onder meer lid van de werkgroep Herijking Investeringsagenda 2017. Voor haar indiensttreding bij Financiën vervulde Karin managementfuncties binnen verscheidene  (Rijks)overheidsorganisaties.

Karin van de Hoef-Reijnders is in 2005 als Master of Management afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en volgde diverse cursussen en trainingen op organisatie- en managementgebied.