Chris Breedveld voorzitter bestuur Bureau Financieel Toezicht

Chris Breedveld is per 1 december 2017 benoemd als voorzitter van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Chris Breedveld

Het betreft een nevenfunctie voor drs. C. (Chris) Breedveld, die directeur van het Kabinet van de Koning is. Eerder was hij plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst en heeft hij in verschillende functies bij het ministerie van Economische Zaken gewerkt.
 
Chris Breedveld is de opvolger van mr. Fred Hammerstein. De minister van Justitie en Veiligheid voor Rechtsbescherming heeft de heer Hammerstein op zijn verzoek per 1 december 2017 ontslag verleend.