Gery Veldhuis politiechef Eenheid Noord-Nederland

Gery Veldhuis geeft met ingang van 1 januari 2018 leiding aan de Eenheid Noord-Nederland van de Politie. Sinds de totstandkoming van het korps vervulde hij dezelfde functie binnen de Eenheid Limburg.

Gery Veldhuis

Drs. G.J. (Gery) Veldhuis MPM startte zijn politieloopbaan in 1981 als afdelingschef bij de gemeentepolitie Apeldoorn. Via de Enschedese politie belandde hij in 1993 als adjunct-districtschef bij het regiokorps Twente. In de hoedanigheid van projectleider zette hij in 1995 aan de Nederlandse Politie Academie de Leergang Leidinggevenden Operationeel Niveau mede op. Daarna volgde zijn benoeming tot centrale chef Operationele Zaken van het korps Gelderland-Zuid.

Vanaf 2001 gaf hij leiding aan het Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde – de latere Faculteit Bijzondere Politiekunde en Leiderschap van de Politieacademie. Na vier jaar nam Veldhuis de functie van plaatsvervangend korpschef Drenthe op zich en in 2008 werd hij korpschef Limburg-Zuid. Als kwartiermaker bereidde hij de Eenheid Limburg voor. In 2013 trad Veldhuis aan als de eerste politiechef daarvan.