Krista Kuipers directeur Financieel Economische Zaken bij SZW

Krista Kuipers start op 1 januari 2018 als directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Krista Kuipers

Drs. K. (Krista) Kuipers is op dit moment raadadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken. Zij adviseert de minister-president over vraagstukken op het terrein van zorg, welzijn, sport en onderwijs. Hiervoor heeft ze verschillende leidinggevende functies vervuld bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de directies Curatieve Zorg en Financieel Economische Zaken.

Krista Kuipers studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en nam deel aan het ABD Kandidatenprogramma.