Hans Leenders directeur Financieel-Economische Zaken bij VWS

Hans Leenders wordt met ingang van 1 februari 2018 benoemd als directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hans Leenders

Drs. J.A.M.H. (Hans) Leenders is sinds 1 augustus 2015 directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij directeur Financieel Economische Zaken en directeur Middelbaar Beroepsonderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook vervulde hij diverse managementfuncties bij de Inspectie Rijks Financiën van het ministerie van Financiën.

Hans Leenders studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Amsterdam, met specialisaties Openbare financiën en Monetaire economie.

In 2007 voltooide hij zijn deelname aan het ABD Kandidatenprogramma.