Jan Hendrik Dronkers directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken/loco secretaris-generaal bij IenW

Jan Hendrik Dronkers wordt directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en tevens loco secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2018.

Jan Hendrik Dronkers

Mr. ing. J.H. (Jan Hendrik) Dronkers vervult sinds mei 2017 de functie van loco secretaris-generaal bij IenW. Daarvoor was hij onder meer directeur-generaal Rijkswaterstaat, hoofdingenieur-directeur van de directie Noord-Holland en plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Jan Hendrik Dronkers rondde de hts-opleidingen Civiele techniek en Economische bedrijfstechniek af en studeerde daarna Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De benoeming van de heer Dronkers is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.