Annemarie Sipkes directeur Telecom Vervoer Post bij ACM

Annemarie Sipkes wordt met ingang van 16 april 2018 directeur Telecom Vervoer Post bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Annemarie Sipkes

A. (Annemarie) Sipkes is sinds 2012 directeur Kennis bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Eerder vervulde zij de functie van afdelingshoofd FEZ/Uitkeringen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Annemarie Sipkes studeerde Algemene Economie en Cultuur- en Wetenschapstudies aan de Universiteit Maastricht.