Simon Sibma voorzitter Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

Simon Sibma wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Dat heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag mede gedeeld aan haar collega’s in de ministerraad. De benoeming gaat in per 1 april 2018.

Simon Sibma

Drs. S.T. (Simon) Sibma is momenteel algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder bekleedde hij de functie van landelijk directeur van de BelastingTelefoon. In de jaren daarvoor werkte hij in verschillende functies als leidinggevende bij de Belastingdienst.

Simon Sibma studeerde Fiscale Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen.